RAKO

Za obklady RAKO do „vládní“ Vily Stiassni

Pro novináře jsme společně s klientem, společností Lasselsberger, připravili výlet do „vládní“ vily manželů Stiassných. Pro tuto významnou památku meziválečné architektury vyrobila repliky původních keramických obkladů, podobně jako v případě slavnější vily Tugendhat, tradiční česká značka RAKO. Důležitým zdrojem informací při rekonstrukci vily se kromě jiného staly i  amatérské fotografie a akvarely někdejší paní domu, které posloužily také při obnově koupelen replikami z keramičky RAKO v Horní Bříze. Dalším zdrojem informací byly i „zazděné“ úlomky střepu původních obkladů, které se jinak vůbec nedochovaly.

Agentura připravila textové podklady k realizaci, zajistila doprovod novinářů na akci a během ní, a dále se podílela na organizaci akce.

Červen 2015